Orostachys

ベンケイソウ科

オロスタキス属

飛びまくる子株。

オロスタキスの写真や育て方、花の画像などを検索できます。

1 24 45

原種 子持ち蓮華
Orostachys boehmeri
640
原種 爪蓮華
Orostachys japonica
540
玄海岩蓮華
Orostachys malacophylla ssp.iwarenge'GENKAI'
580
富士
Orostachys malacophylla var.iwarenge 'Fuji'
1,900
鳳凰
Orostachys malacophylla var.iwarenge 'Houou'
1,800
原種 岩蓮華
Orostachys iwarenge
550
原種 小岩蓮華
Orostachys aggregeatus
680
薄紅蓮華
Orostachys USUBENIRENGE
580
昭和
Orostachys SYOUWA
480
昭和
Orostachys erubescens var.japonicus
0
原種 spinosa
Orostachys spinosa
850
金星
Orostachys malacophylla var.iwarenge f.variegata
1,700
金星
Orostachys Kinsei
1,700
原種 子持ち蓮華
Orostachys bohmeri
630
爪蓮華錦
Orostachys japonica f.variegata
750
原種 malacophylla
Orostachys malacophylla
700
原種 fimbriata
Orostachys fimbriata
500
対馬岩蓮華
Orostachys 'Tusimaiwarenge'
740
原種 青の岩蓮華
Orostachys malacophyllus
500
原種 furusei
Orostachys furusei
0
malacophylla var.iwarenge
Orostachys malacophylla var.iwarenge
2,600
 
八ツ頭
Orostachys 'Yatugasira'
190
 
原種 元禄
Orostachys polycephala
330
原種 erubescens
Orostachys erubescens
530